รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนิรุตต์ ประยูรเจริญ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายละเอียดฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ที่อยู่908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์037 211 068

อีเมลMnirut@hotmail.com

^