รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวิชัย ชื่นชาติ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์0 3721 1068

อีเมลwichaict@gmail.com

^