รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนิรุตต์ ประยูรเจริญ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รายละเอียดฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ที่อยู่908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์0 3721 1068

อีเมลMnirut@hotmail.com

^