รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวรมย์นลิน ศรีสายหยุด

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายละเอียดฝ่ายบริหารทรัพยากร

ที่อยู่908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

โทรศัพท์037211068

อีเมลjeeji8989@gmail.com

^