รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสุภาภรณ์ ปาลโฉม

กลุ่มบุคลากรผู้อำนวยการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

รายละเอียด

ที่อยู่908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์037211068

อีเมลsupaporn.7722@gmail.com

^