สมัครเข้าเรียน
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ที่ห้องรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

1. ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากลิ้งด้านล่าง
ดาวน์โหลดใบสมัคร ปวช. >> http://www.technicprachin.ac.th/datas/file/1584531602.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัคร ปวส. >> http://www.technicprachin.ac.th/datas/file/1584531625.pdf

2. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมสแกนใบสมัคร และเอกสารแนบต่างๆ ดังนี้
   - ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่าย
   - รูปถ่าย 1 รูป
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาวุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6
***ใบสมัครและเอกสารแนบใช้ไฟล์สแกนเท่านั้น***

3. สมัครเรียนออนไลน์ >> คลิก

    
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
      กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยระบุรหัสประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน
      หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่สถานศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนด้วยตนเอง

    - ขั้นตอนที่ 2 เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร
      เลือกสถานศึกษาและสาขาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานศึกษา และมากกว่า 1 สาขาวิชา
      หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่แต่ละสถานศึกษาเปิดรับสมัคร วันที่เปิด-ปิดรับสมัคร วันที่สอบ ประเภทการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
      โดยเลือกที่เมนู → 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

    - ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัคร
      เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาตามที่ตนเองได้สมัครไว้

    - ขั้นตอนที่ 4 ยื่นใบสมัคร
      เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาที่ได้สมัครไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง
     
    หมายเหตุ : ในการยื่นใบสมัครให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่ระบุในใบสมัครให้ครบถ้วน

     ส่งข้อมูล สมัครผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ระบบ messenger หน้าเพจวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี หรือกดที่ลิ้ง >> https://www.facebook.com/messages/t/technicprachinburi

2. ระบบ Line@ ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี หรือกดที่ลิ้ง >> https://lin.ee/liUDZFL

ขออภัยในความไม่สะดวก หากสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0891796741 อ.เสกสรร ศรีจันทร์ หรือ 037211068 ต่อ 106 ห้องทะเบียน
 
เพิ่มโพสต์เป็นคนแรก ... ตั้งกระทู้
^