ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

รายงานความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2566
รายงานความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2566

20 มิ.ย. 2567 0 37

รายงานความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2566

แผนพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
แผนพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

20 มิ.ย. 2567 0 71

แผนพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

15 มิ.ย. 2566 0 166

ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

1
^