ข่าวสารจากเว็บไซต์

รายงานงบทดลองประจำเดือน-กันยายน-2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-เดือน-กันยายน-2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน-กันยายน-2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-เดือน-กันยายน-2564

05 ต.ค. 2564 0 22

รายงานงบทดลองประจำเดือน-กันยายน-2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-เดือน-กันยายน-2564 >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1633404552.pdf <<< >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1633404611.pdf <

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

17 ส.ค. 2564 0 222

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 211 ช่างก่อสร้างและโยธา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

05 ส.ค. 2564 0 175

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (เพิ่มเติม)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (เพิ่มเติม)

02 ส.ค. 2564 0 135

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

23 ก.ค. 2564 0 196

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

15 ก.ค. 2564 0 263

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนังงานราชการครู

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

07 ก.ค. 2564 0 154

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

06 ก.ค. 2564 0 221

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ปีการศึกษา 2564

30 มิ.ย. 2564 0 171

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ปีการศึกษา 2564

แจ้งการจัดกลุ่มการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ ในช่วงสถานการณ์ป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙
แจ้งการจัดกลุ่มการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ ในช่วงสถานการณ์ป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

10 มิ.ย. 2564 0 214

แจ้งการจัดกลุ่มการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ ในช่วงสถานการณ์ป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

07 มิ.ย. 2564 0 1,852

แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ-สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ-สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

21 พ.ค. 2564 0 170

ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ-สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

28 เม.ย. 2564 0 250

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 8
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 8

19 เม.ย. 2564 0 380

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 8

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

15 มี.ค. 2564 0 399

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1615790655.pdf <<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน ปีงบประมาณ2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน ปีงบประมาณ2564

12 มี.ค. 2564 0 347

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน ปีงบประมาณ2564 ><>http://technicprachin.ac.th/datas/file/1615515716.pdf<><

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564

05 มี.ค. 2564 0 427

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ >>>http://technicprachin.ac.th/datas/file/1614953309.pdf<<<

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co - Payment)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co - Payment)

09 ก.พ. 2564 0 333

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co - Payment)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา "เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ"
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา "เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ"

02 ก.พ. 2564 0 332

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ฉบับ ที่ 7
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ฉบับ ที่ 7

05 ม.ค. 2564 0 331

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ฉบับ ที่ 7

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

03 ม.ค. 2564 0 340

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ

25 ธ.ค. 2563 0 455

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564

09 ธ.ค. 2563 0 698

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563

29 ต.ค. 2563 0 426

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พุทธศักราช 2563
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พุทธศักราช 2563

25 ก.ย. 2563 0 408

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พุทธศักราช 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา ประจำปี 2563
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา ประจำปี 2563

22 ก.ย. 2563 0 410

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเลยเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E ) ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเลยเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E ) ปีการศึกษา 2563

15 ก.ย. 2563 0 462

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเลยเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E ) ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E ) ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E ) ปีการศึกษา 2563

15 ก.ย. 2563 0 431

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง เปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง เปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. 2563 0 1,473

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง เปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับสมัครลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

17 ก.ค. 2563 0 507

ประกาศรับสมัครลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563

10 มิ.ย. 2563 0 780

งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2563 >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1591764737.pdf <<< รายละเอียดงบทดลองเดือน พฤษภาคม 2563 >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1591764965.pdf <<<

การขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
การขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

23 มี.ค. 2563 0 1,213

ขอให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อครูผู้สอนและดำเนินการดังนี้ ๑.วันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค.๖๓ นร./นศ. ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาออนไลน์ เป็นรายบุคคลทางคิวอาร์โค้ด ๒.วันที่ ๗ เม.ย.๖๓ วิทยาลัยฯจะประกาศชื่อรายวิชาที่เว็ปไซด์ของวิทยาลัยฯ http://www.technicprachin.ac.th/ , เพจ

^