ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

12 ก.ค. 2567 0 31

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

09 ก.ค. 2567 0 52

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้า่ง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่

17 พ.ค. 2567 0 123

ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

15 พ.ค. 2567 0 80

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครผู้จ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567
ประกาศรับสมัครผู้จ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567

04 พ.ค. 2567 0 138

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 อัตรา

รายงานงบทดลองและเอกสารประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานงบทดลองและเอกสารประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

08 มี.ค. 2567 0 92

รายงานงบทดลองและเอกสารประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

19 ธ.ค. 2566 0 234

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 207 : ช่างอิเล็กทรอนิกสืและเทคโนโลยีโทรคมนาค รหัสกลุ่มวิชา 301 : การบัญชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

29 พ.ย. 2566 0 253

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567

01 พ.ย. 2566 0 257

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานโรงอาหาร จำนวน 1 อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาชาวิชาไฟฟ้า
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาชาวิชาไฟฟ้า

31 ต.ค. 2566 0 202

ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่

25 ต.ค. 2566 0 165

ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 1 อัตรา, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1 อัตรา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดการงาน จำนวน 2 คน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา

11 ต.ค. 2566 0 210

ครูอัตราจ้าง 1. สาขาวิชาก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2567
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2567

22 ก.ย. 2566 0 572

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 1 อัตรา และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 อัตรา รวมจำนวน 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2566

22 พ.ค. 2566 0 227

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

11 พ.ค. 2566 0 259

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

24 มี.ค. 2566 0 317

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

23 มี.ค. 2566 0 537

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 http://technicprachin.ac.th/datas/file/1679568606.pdf รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. http://technicprachin.ac.th/datas/file/1679568679.pdf รายชื่

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

30 พ.ย. 2565 0 282

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1669802744.pdf <<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

09 พ.ย. 2565 0 344

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณะ พนักงานราชทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณะ พนักงานราชทั่วไป

03 พ.ย. 2565 0 340

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

^