แหล่งความรู้ :: Knowledge

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

21 ม.ค. 2564 0 1,914

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคิคปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคิคปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

20 ส.ค. 2563 0 2,171

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคิคปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

งานเผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ประเภท PowerPoint ครูผู้สอน นางจรัสศรี พิทักษ์
งานเผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ประเภท PowerPoint ครูผู้สอน นางจรัสศรี พิทักษ์

15 ส.ค. 2563 0 1,332

งานเผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ประเภท PowerPoint วิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 3200-0001 ครูผู้สอน นางจรัสศรี พิทักษ์

งานเผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ประเภท PowerPoint ครูผู้สอน นางจรัสศรี พิทักษ์
งานเผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ประเภท PowerPoint ครูผู้สอน นางจรัสศรี พิทักษ์

25 มิ.ย. 2562 0 1,157

งานเผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ประเภท PowerPoint วิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 3200-0001 ครูผู้สอน นางจรัสศรี พิทักษ์

1
^