ปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

แบบทดสอบการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


คลิกที่ลิ้งเพื่อทำแบบทดสอบ

 

สแกน QRCODEเพื่อทำแบบทดสอบ 
^