ยินดีต้อนรับสู่ช่างกลโรงงาน
HDMI Converter
free-web-page-counters.com
HDMI Converter
ประวัติช่างกลโรงงาน
ประวัติแผนกช่างกลโรงงาน(สาขางานเครื่องมือกล)
           แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ 908 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ในระดับปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงานจำนวน 1 ห้อง ระยะเวลา 3 ปี และได้ขยายห้องเรียน
มาเป็น 2 ห้องเรียนจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงปีพ.ศ.2536 จึงได้เปิดรับนักศึกษาที่จบระดับปวช.มาศึกษาต่อในระดับปวส. แผนกเทคนิคการผลิต
สาขาเครื่องมือกล จำนวน 1 ห้องใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี และในปีพ.ศ.2539 จึงได้เปิดสาขาแม่พิมพ์โลหะ ในระดับปวส.ขึ้น จำนวน 1 ห้อง
เพื่อสนองความต้องการที่มีผู้ต้องการศึกษาในสายอาชีพเพิ่มขึ้นจึงได้เปิดรับ นักศึกษาที่จบ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. ในปีพ.ศ.2544
สาขาเครื่องมือกล จำนวน 1 ห้อง ซึ่งได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตร และนโยบายของวิทยาลัย คณะกรรมการการอาชีวศึกษามาจนถึงปัจจุบัน


 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เลขที่ 908 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร 037211068 แฟกซ์ 037211068 ต่่อ 200
Prachinburi Technical College (Since 2010) All rights reserved
ppmosnu@yahoo.com